вівторок, 6 липня 2021 р.

 Пропоную абітурієнтам, що вступають на 4 курс ознайомитися з орієнтовними питаннями на вступне випробування з спецдисциплін.

Питання на конкурсний іспит МС

Електробезпека

1.     Загальні положення предмета «Електробезпека»

1.1.         Види електрики, що розглядаються предметом.
1.2.         В чому полягає підвищена небезпека електричного струму?
1.3.         Дія електричного струму на організм людини.
1.4.         Порогові значення електричного струму.
1.5.         Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом.
1.6.         Чинники, що визначають важкість електротравми.
1.7.         Види електротравм.
1.8.         Способи надання долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом.
1.9.         Способи звільнення постраждалого від дії електричного струму.
1.10.     Класифікація промислових електроустановок з величиною напруги.

2.     Організаційно-технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках.

2.1.         Види робіт в електроустановках, що до їх організації.
2.2.         Види робіт в електроустановках відносно наявності напруги.
2.3.         Групи допуску з електробезпеки.
2.4.         Проведення і зміст інструктажів.
2.5.         Вимикання напруги.
2.6.         Перевірка відсутності напруги
2.7.         Організація робочого місця.
2.8.         Вивішування плакатів з електробезпеки.
2.9.         Накладання та зняття переносного заземлення.
2.10.     Допуск до роботи та нагляд під час виконання робіт в електроустановках.

3.      Засоби захисту

3.1.         Класифікація засобів захисту
3.2.         Вимоги до засобів захисту.
3.3.         Захисне заземлення.
3.4.         Занулення.
3.5.         Вирівнювання потенціалів.
3.6.         Захисне вимикання.
3.7.         Блокування.
3.8.         Сигналізація.
3.9.         Плакати електробезпеки.
3.10.     Мала напруга.

Електротехніка з основами промислової електроніки.

1.     Електростатика та кола постійного струму.

1.                 Загальні поняття електростатики: електричний заряд, електричний потенціал, електрична ємкість.
2.                 Закон Кулона.
3.                 Прості електричні кола, їх елементи.
4.                 Способи зєднання елементів електричних кіл.
5.                 Закон Ома.
6.                 Електрорушійна сила.
7.                 Теплова дія електричного струму.
8.                 Явище електромагнетизму.
9.                 Складні електричні кола постійного струму та їх елементи.
10.             Закони Кірхгофа.

2.                 Електричні кола змінного струму.

2.1. Способи отримання змінного струму.
2.2. Основні характеристики змінного синусоїдального струму.
2.3. Опори в колі змінного струму.
2.4. Повний опір кола змінного струму.
2.5. Трифазна система змінного струму.
2.6. Чотирьохпровідна система трифазного змінного струму.
2.7. Схеми зєднання трифазних споживачів електричної енергії .
2.8. Потужність трифазних кіл змінного струму.
2.9. Коефіцієнт потужності кіл змінного струму.
2.10. Компенсація реактивної потужності.

3.                 Електричні машини та засоби електроніки .

3.1. Будова і принцип дії асинхронного електродвигуна.
3.2. Будова і принцип дії електричних машин постійного струму.
3.3. Будова і принцип дії синхронних електричних машин.
3.4. Будова і принцип дії трансформатора.
3.5. Генератори.
3.6. Класифікація електровимірювальних приладів.
3.7. Клас точності вимірювальних приладів.
3.8. Вимірювання неелектричних величин.
3.9. Випрямлячі.
3.10. Підсилювачі.


Спецтехнологія

1.      Поясніть термін «монтаж електрообладнання».
2.      Поясніть термін «експлуатація електрообладнання».
3.      Поясніть термін «ремонт електрообладнання».
4.      Поясніть суть системи планово-попереджувальних ремонтів
5.      Охарактеризуйте провода і кабелі.
6.      Монтажні і кріпильні вироби, що використовуються під час виконання електромонтажних робіт.
7.      Види внутрішніх електропроводок.
8.      Повітряні лінії.
9.      Кабельні лінії.
10.  Дайте порівняльну характеристику ламп розжарення та газорозрядних ламп.
11. Освітлювальні електроустановки.
12. Система електроприводу.
13. Типи електродвигунів, що використовуються в сільськогосподарському виробництві.
14. Режими роботи електроустаткування.
15. Магнітні пускачі.
16. Автоматичні вимикачі.
17. Запобіжники з плавкими вставками.
18. Рубильники.
19. Контрольно-вимірювальні прилади.
20. Державна повірка вимірювальних приладів.
21. Порядок вибору пуско-захисної апаратури.
22. Вибір перерізу провідників.
23. Електронагрівальні пристрої.
24. Назвіть вимоги до систем електрозабезпечення та шляхи їх виконання.
25. Порядок вибору електродвигунів.
26. Способи зменшення пускових струмів електродвигунів.
27. Засоби автоматизації виробничих процесів.
28. Нормативна база електротехнічної служби.
29. Споживацькі трансформаторні підстанції.


30. Вимоги, що пред’являються до електротехнічних працівників.

Немає коментарів:

Дописати коментар