Іспити, заліки, ДПА


ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЯ, 5 курс, ТЕ
Питання на іспит
1.     Перспективи електрифікації теплових процесів в сільському господарстві.
2.     Загальні принципи перетворення електричної енергії в теплову.
3.     Класифікація електронагрівальних установок за способом нагріву.
4.     Елементи мікроклімату та їх параметри.
5.     Засоби автоматизації нагрівальних установок.
6.     Типові схеми керування нагрівальними установками.
7.     Електронагрівальна підлога.
8.     Електричні загорожі.
9.     Імпульсні джерела живлення для електротехнологічних установок.
10.                       Лазерні технології  обробки зерна.
11.                       Використання струмів високої частоти.
12.                       Високочастотні джерела живлення.
13.                       Компресорне обладнання.
14.                       Інфрачервоні випромінювачі.
15.                       Ультрафіолетові випромінювачі.
16.                       Електропастеризація та знезараження харчових продуктів.
17.                       Електродугове нагрівання.
18.                       Джерела живлення для дугового нагріву.
19.                       Електричні водонагрівачі.
20.                       Електричні пароутворювачі.
21.                       Нагрівальні установки для підтримання параметрів мікроклімату.
22.                       Вентиляційні електроустановки.
23.                       Електронагрівальні установки для теплової обробки сільськогосподарських продуктів і кормів.
24.                       Електронагрівальні установки для сушіння сільськогосподарських продуктів і кормів.
25.                       Електрохолодильні машини.
26.                       Теплові насоси.
27.                       Електротермічне обладнання ремонтного виробництва.
28.                       Побутові електронагрівальні пристрої.
29.                       Електронні технології в сільськогосподарському виробництві.
30.                       Іонні технології в сільськогосподарському виробництві.
31.                       Електроімпульсні технології в сільськогосподарському виробництві.
32.                       Ультразвукові технології сільськогосподарського виробництва.
33.                       Магнітна обробка матеріалів в сільськогосподарському виробництві.
34.                       Методика визначення ефективності впровадження електротехнологій.
35.                       Методи теплового розрахунку електронагрівальних установок.
36.                       Електричний розрахунок електронагрівальних установок.
37.                       Установки променевого нагріву.
38.                       Способи обігрівання грунту в парниках і теплицях.
39.                       Електрофізичні та електрохімічні явища і процеси в біологічних об’єктах.
40.                       Пристрої для іонізації повітря.ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, 4 курс ТМПерелік питань на екзамен
1.     Електричне поле та його характеристики.
2.     Закон Кулона.
3.     Електрична ємкість. Конденсатори.
4.     Найпростіші електричні кола, їх елементи і характеристики.
5.     Джерела електричної енергії та їх характеристики.
6.     Способи зєднання елементів електричних кіл.
7.     Розрахунок простих електричних кіл. Закон Ома.
8.     Складні електричні кола постійного струму, їх елементи.
9.     Розрахунок складних електричних кіл. Закони Кірхгофа.
10. Методи розрахунку складних електричних кіл.
11. Теплова дія електричного струму. Закон Ленца-Джоуля.
12.  Хімічна дія електричного струму.
13.  Явище електромагнетизму. Електромагнітне поле.
14.  Явище магнітної індукції.
15.  Явище електромагнітної індукції.
16.  Способи отримання змінного струму та його характеристики.
17.  Опори в колі змінного струму.
18.  Потужність кола змінного струму. Коефіцієнт потужності.
19.  Резонансні явища в колі змінного струму.
20.   Трифазні кола змінного струму.
21.  Способи зєднання елементів трифазних електричних кіл.
22.  Електричні вимірювання. Класифікація вимірювальних приладів.
23.  Схеми вмикання вимірювальних приладів.
24.  Вимірювання неелектричних величин.
25.  Будова і принцип дії трансформатора.
26.  Основні робочі характеристики трансформатора.
27.  Загальні поняття про електричні машини.
28.  Будова, принцип дії та характеристики двигунів постійного струму.
29.  Будова, принцип дії та характеристики асинхронних двигунів.
30.  Будова, принцип дії та характеристики  синхронних двигунів.
31.  Особливості конструкції і принципу роботи однофазного електродвигуна.
32.   Електронно-вакуумні пристрої.
33.  Газорозрядні пристрої.
34.  Напівпровідникові пристрої.
35.  Фотоелектричні пристрої.
36.  Електронні випрямлячі.
37.  Електронніпідсилювачі.
38.  Датчики систем автоматизації.
39.  Логічні елементи.
40. Інтегральні мікросхеми
Білет №1
1.     Електричне поле та його характеристики.
2.     Інтегральні мікросхеми.
_______________________________________________________________
Білет №2
1.     Закон Кулона.
2.     Логічні елементи.
_______________________________________________________________
Білет №3
1.     Електрична ємкість. Конденсатори.
2.     Датчики систем автоматизації.
_______________________________________________________________
Білет №4
1.     Найпростіші електричні кола, їх елементи і характеристики.
2.     Електронні випрямлячі.
_______________________________________________________________
Білет №5
1.     Джерела електричної енергії та їх характеристики.
2.     Електронні підсилювачі.
_______________________________________________________________
Білет №6
1.     Способи зєднання елементів електричних кіл.
2.     Фотоелектричні пристрої.
_______________________________________________________________
Білет №7
1.     Розрахунок простих електричних кіл. Закон Ома.
2.     Напівпровідникові пристрої.


Білет №8
1.     Складні електричні кола постійного струму, їх елементи.
2.     Газорозрядні пристрої.
_______________________________________________________________
Білет №9
1.     Розрахунок складних електричних кіл. Закони Кірхгофа.
2.     Електронно-вакуумні пристрої.
_______________________________________________________________
Білет №10
1.     Методи розрахунку складних електричних кіл.
2.     Особливості конструкції і принципу роботи однофазного електродвигуна.
_______________________________________________________________
Білет №11
1.     Теплова дія електричного струму. Закон Ленца-Джоуля.
2.     Будова, принцип дії та характеристики  синхронних двигунів.
_______________________________________________________________
Білет №12
1.     Хімічна дія електричного струму.
2.     Будова, принцип дії та характеристики асинхронних двигунів.
_______________________________________________________________
Білет №13
1.     Явище електромагнетизму. Електромагнітне поле.
2.     Будова, принцип дії та характеристики двигунів постійного струму.
_______________________________________________________________
Білет №14
1.     Явище магнітної індукції.
2.     Загальні поняття про електричні машини.


Білет №15
1.     Явище електромагнітної індукції.
2.     Основні робочі характеристики трансформатора.
_______________________________________________________________
Білет №16
1.     Способи отримання змінного струму та його характеристики.
2.     Будова і принцип дії трансформатора.
_______________________________________________________________
Білет №17
1.     Опори в колі змінного струму.
2.     Вимірювання неелектричних величин.
_______________________________________________________________
Білет №18
1.     Потужність кола змінного струму. Коефіцієнт потужності.
2.     Схеми вмикання вимірювальних приладів.
_______________________________________________________________
Білет №19
1.     Резонансні явища в колі змінного струму.
2.     Електричні вимірювання. Класифікація вимірювальних приладів.
_______________________________________________________________
Білет №20
1.     Трифазні кола змінного струму.

2.     Способи зєднання елементів трифазних електричних кіл.

з предмету «Монтаж…»
1-й курс група ТЕ

1. Нормативні документи та їх основний зміст
2. Особливості монтажу шинопроводів
3. Класифікація електроустановок, що використовуються в с/г виробництві
4. Особливості монтажу кабельних ліній
5. Окінцювання струмопровідних жил проводів і кабелів
6. Особливості монтажу електродвигунів
7. Способи з’єднання струмопровідних жил.
8. Порядок підготовки електродвигуна до запуску.
9. Порядок монтажу повітряних ліній.
10. Кріпильні вироби та порядок користування ними
11. Особливості монтажу повітряних ліній проводом СІП
12. Монтажні вироби.
13. Клеючі та в’яжучі матеріали, що використовуються при виконанні монтажних робіт.
14. Провода та їх характеристики.
15. Кабелі та їх характеристики.
16. Особливості монтажу теплотехнічного обладнання.
17. Класифікація внутрішніх електропроводок.
18. Схеми електричні, їх види та область використання.
19.  Умовні позначення на електричних схемах.
20. Вимоги до монтажу схем керування.
21. Вантажно-підйомні механізми та правила користування ними.
22. Монтаж світильників освітлювальних електроустановок.
23. Монтаж заземлюючих пристроїв.
24. Такелажні роботи.
25. Вимірювання при виконанні монтажних робіт.
26. Правила експлуатації ручного електрифікованого інструменту.
27. Допоміжні матеріали при виконанні монтажних робіт.
28. Монтаж вводів в приміщення.
29. Правила користування ручним монтажним інструментом.
30. Монтаж розподільчих пристроїв.
31. Монтаж силових трансформаторів.
32. Монтаж і вимоги до виконання занулення.
33. Монтаж приладів обліку споживання електричної енергії.
34. Ізоляція місць з’єднання.
35.Порядок монтажу трансформаторних підстанцій.
36. Загальні вимоги охорони праці при виконанні монтажних робіт.
37. Загальні вимоги охорони праці при виконанні паяльних робіт.
38. Монтаж передавальних механізмів систем електроприводу.
39. Вимоги до засобів виконання робіт, пов’язаних з підйомом на висоту.
40. Монтаж пристроїв керування освітлювальними електроустановками.
Питання на екзамен
з предмету «Технологія виробництва і переробки…»
1-й курс група ТЕ

1.      Грунт та його властивості.
2.      Фактори життя рослин.
3.      Методи боротьби з бур’янами.
4.      Сівозміни та їх значення.
5.      Інтенсифікація рослинництва.
6.      Технології ресурсозберігального землеробства.
7.      Технології грунтозахисного землнробства.
8.      Технології вирощування сільськогосподарських культур.
9.      Технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах захищеного грунту.
10.  Технологія вирощування озимих культур.
11.  Технологія вирощування ярових культур.
12.  Технологія вирощування технічних культур.
13.  Технологія вирощування кормових культур.
14.  Технологія вирощування овочевих культур.
15.  Технологія вирощування плодових культур.
16.  Передпосівна обробка зерна.
17.  Післязбиральна обробка зерна.
18.  Технологічні процеси переробки зерна.
19.  Технологія виробництва борошна.
20.  Технологічні процеси переробки олійних культур.
21.  Технологічні процеси зберігання олійних культур.
22.  Технологічні процеси зберігання зерна.
23.  Технологічні процеси переробки цукрових буряків.
24.  Технологічні процеси зберігання корнебульбоплодів.
25.  Технології зберігання кормових культур.
26.  Консервування продукції рослинництва.
27.  Виробничо-технологічні характеристики тваринницьких приміщень.
28.  Способи утримання сільськогосподарських тварин.
29.  Способи утримання птиці.
30.  Типи тваринницьких приміщень та їх технологічне обладнання.
31.  Технологічні процеси нормованої годівлі сільськогосподарських тварин.
32.  Технологічні процеси виробництва молока.
33.  Технологічні процеси первинної обробки молока.
34.  Технологічні процеси прибирання та переробки гною.
35.  Техкологічні процеси вироблення м’ясних продуктів.

36.  Технологічні процеси вироблення косломолочних пробуктів.
Немає коментарів:

Дописати коментар